Inclusiviteit is een thema dat in de politiek steeds meer wordt besproken. Het politiek bureau is bezig het politiek klimaat aantrekkelijker te maken, zodat er meer burgerparticipatie op gang zal komen. Dit gebeurt onder andere door op de site hetpolitiekbureau.nl meer inzicht te geven in wat er in de politiek gebeurt in de vorm van artikelen die gaan over de mooie en minder mooie kanten van (gemeente)politiek bedrijven. Ik ben gevraagd dit concept te verbeelden.

Voor de site, het logo en de verdere huisstijl was een duidelijke vormgeving nodig die zowel aansluit bij het imago van de politiek, als hier totaal mee breekt. De vormen die voor de huisstijl zijn gebruikt zijn geïnspireerd op spraakballonnen en bladeren. Om zo de meer natuurlijke manier van communiceren die Het Politiek Bureau wil nastreven te symboliseren. Daarnaast zijn kleuren gekozen die een rijke, serieuze sfeer uitdragen, gecombineerd met enkele felle kleuren om zo het oubollige imago van de politiek te doorbreken.