Voor mijn afstuderen ben ik een jaar lang in de wereld van de tentoonstellingsvormgeving gedoken. Bij elk museumbezoek werd mijn aandacht weer getrokken door de manier waarop bezoekers worden aangesproken. De keuzes die hierbij worden gemaakt zijn cruciaal om ze te verleiden zich in het vertelde verhaal onder te dompelen. Daarom ben ik onderzoek gaan doen naar het verband tussen tentoonstellingsvormgeving en het succes van het museum. Wat is de visie van musea op het belang van vormgeving en aan welke voorwaarden moet een tentoonstelling voldoen om als succesvol te worden bestempeld?

Omdat ik tegen het eind van mijn onderzoek steeds hartstochtelijker stelling begon te nemen in de discussie over welke rol vormgeving kan èn mag spelen bij tentoonstellingen raadde mijn begeleider Jos Koldeweij me aan dit verder uit te werken. Daarom heb ik mijn scriptie na mijn afstuderen verder vormgegeven en uitgegeven in boekvorm.